Løypetrase

Sjå løype- og stigningskart under – og les gjerne om turen hos ut.no her >

Sveen – Berge0–2,5 km og 0–190 m.oh.asfaltert offentleg veg
Berge – Stølshaugane2,5–5 km og 190–410 m.o.hgrusa skogsbilveg
Stølshaugane – Skaret5–7 km og 410–665 m.o.hskogs-/ beiteterreng og sti
Skaret – Sauekrånakkane7–9,8 km og 665–1000 m.o.hlett fjellterreng og sti
Sauekrånakkane – Toppen9,8–11 km og 1000–1209 m.o.hur/ stein og lett fjellterreng

Merking: Merka med kombinasjon av oransje tau, T-merking/vardar og gule vegstikker med band frå Kårstadskaret til toppen. Spraymerking i snøparti.

Konkurranseklassen startar på Sveen, og følgjer løypetraseen til toppen. Lengda på traseen er 11 km med stigning på 1209 meter.

Mosjonsklassen startar på Stølshaugane (busstransport dit) og følgjer deretter same trasè som konkurranseløparane. Lengde: 6km. Høgdeskilnad: 800m til toppen.

Merk at det ved dårleg ver kan bli endringar i løypelengda, ved at målgang blir trekt lenger ned i fjellet. Dette blir i tilfelle gjort kjent seinast fredag kveld (dagen før løpet).

Kontakt

Adr: Storehesten Opp
v/Helge Kårstad
6977 Bygstad

Tlf: 48 02 02 61