Løypetrase

Sjå løype- og stigningskart under – og les gjerne om turen hos ut.no her >

Sveen – Berge0–2,5 km og 0–190 m.oh.asfaltert offentleg veg
Berge – Stølshaugane2,5–5 km og 190–410 m.o.hgrusa skogsbilveg
Stølshaugane – Skaret5–7 km og 410–665 m.o.hskogs-/ beiteterreng og sti
Skaret – Sauekrånakkane7–9,8 km og 665–1000 m.o.hlett fjellterreng og sti
Sauekrånakkane – Toppen9,8–11 km og 1000–1209 m.o.hur/ stein og lett fjellterreng

Merking: Merka med kombinasjon av oransje tau, T-merking/vardar og gule vegstikker med band frå Kårstadskaret til toppen. Spraymerking i snøparti.

Konkurranseklassen startar på Sveen, og følgjer løypetraseen til toppen. Lengda på traseen er 11,02 km med stigning på 1209 meter. I tilfelle ekstreme veirtilhøve  (særleg vind) vil målområdet blir trekt ned til dei 2 lavoane som står under Sauekrånakkane, ca 1000 m.o.h. Dette vil i så fall bli gjort kjent dagen før løpet.

Mosjonsklassen og konkurranse kort løype startar på Stølshaugane (busstransport dit) og følgjer deretter same trasè som konkurranseløparane. Lengde: 6km. Høgdeskilnad: 800m til toppen.

Kontakt

Adr: Storehesten Opp
v/Helge Kårstad
6977 Bygstad

Tlf: 48 02 02 61