Klasseinndeling

Mosjonsklasse (utan tid)
Ingen vidare klasseinndeling

Konkurranse kort løype (med tid)
Gutar/jenter (15 – 22 år)
Menn/kvinner (23 år og eldre)

Konkurranseklasse frå Sveen (med tid):
Gutar/jenter (15 – 17 år)
Gutar/jenter (18 – 19 år)
Gutar/jenter (20 – 22 år)
Menn/kvinner (23 – 34 år)
Menn/kvinner (35 – 39 år)
Menn/kvinner (40 – 44 år)
Menn/kvinner (45 – 49 år)
Menn/kvinner (50 – 54 år)
Menn/kvinner (55 – 59 år)
Menn/kvinner (60 – 64 år)
Menn/kvinner (65 – 69 år)
Menn/kvinner (70+ år)

Kontakt

Adr: Storehesten Opp
v/Helge Kårstad
6977 Bygstad

Tlf: 48 02 02 61