Klasseinndeling

Mosjonsklasse (utan tid)
Ingen vidare klasseinndeling

For påmelde i mosjonsklasse er det høve til å starte i fellesstart kl. 12.09 på Stølshaugane (tidlegare konkurranse kort). Det blir ikkje organisert med startar og tidtaking, men deltakarar i mosjonsklasse kan organisere dette sjølv og ta tida på seg sjølv (og der er Strava-segment!

Per mars 2020: Vi ser på moglegheitene for å lage til ein «motbakkesprint» primært retta mot barn/ungdom frå 11 år og eldre frå Stølshaugane til dagsturhytta Skaraly.

Konkurranseklasse frå Sveen til Storehesten 1209 moh (med tid):
Gutar/jenter (15 – 17 år)
Gutar/jenter (18 – 19 år)
Gutar/jenter (20 – 22 år)
Menn/kvinner (23 – 34 år)
Menn/kvinner (35 – 39 år)
Menn/kvinner (40 – 44 år)
Menn/kvinner (45 – 49 år)
Menn/kvinner (50 – 54 år)
Menn/kvinner (55 – 59 år)
Menn/kvinner (60 – 64 år)
Menn/kvinner (65 – 69 år)
Menn/kvinner (70+ år)

Kontakt

Adr: Storehesten Opp
v/Helge Kårstad
6977 Bygstad

Tlf: 48 02 02 61