Gladmelding til alle frå Storehesten Opp!

Storehesten Opp v/Gaular IL er nyleg tildelt ei gåve på heile 175 000 kroner frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Pengane vil bli nytta til vidare opprusting av stien frå Stølshaugane til toppen på Storehesten. Dette er ei fantastisk gåve som gjer det muleg for oss å tilby ei endå betre og sikrare løype i 2012, til glede både for konkurranseløparar og mosjonistar, seier leiar i arrangementskomiteen, Helge Kårstad.

Sparebankstiftinga har tidlegare gitt 100 000 kroner til arbeidet med stien. Med god støtte frå helikopterselskapet Airlift er desse pengane brukt til å legge ut store steinheller på våte parti. No kan dette arbeidet fullførast.

Kontakt

Adr: Storehesten Opp
v/Helge Kårstad
6977 Bygstad

Tlf: 48 02 02 61