Blir det Storehesten Opp 27. juni?

Per idag er informasjonen gjeldande koronavirus slik at alle idrettsarrangement med meir enn 500 deltakarar er forbode til og med 31. august. Det er venta å kome meir informasjon om arrangement med færre deltakarar i løpet av veka.  Storehesten Opp fyl med på råda frå helsemyndigheitene, og vil oppdatere så snart vi har avgjort korleis vi kan gjennomføre årets arrangement.

Kontakt

Adr: Storehesten Opp
v/Helge Kårstad
6977 Bygstad

Tlf: 48 02 02 61