Engelsk flagg English

Påmelding Storehesten Opp 2017

Her kan du melde deg på og sjå førehandspåmelde deltakarar

Klasse

Pris til og med onsdag 21. juni

Pris frå torsdag 22. juni 

Konkurranse

Kr. 400 (+lisens kr. 50)

Kr. 500 (+lisens kr. 50)

Konkurranse kort

Kr. 300 (+lisens kr. 40)

Kr. 400 (+lisens kr. 50)

Mosjon vaksen (frå 15 år)

Kr. 150 (+lisens kr. 30)

Kr. 250 (+lisens kr. 30)

Mosjon ungdom 13-14 år

Kr. 100 (+lisens kr. 20)

Kr. 100 (+lisens kr. 20)

Mosjon barn t.o.m 12 år

Kr. 100 (ikkje krav om lisens)

Kr. 100 (ikkje krav om lisens)

Bindande påmelding
- viktig informasjon frå Quick Timing/Storehesten Opp

Påmelding til Storehesten Opp er bindande. Det tyder at det oppstår ei plikt til å betale når du melder deg på. Du vil kome inn i arrangementet sine deltakarlister straks du har meldt deg på, sjølv om påmledinga ikkje er betalt. Om du ikkje vel å betale direkte med visa-/kredittkort, vil du motta ein faktura per epost som må betalast innan 5 dagar. Dersom fakturaen ikkje vert betalt til rett tid, slik at vi må sende purring, vil det verte lagt til eit purregebyr. Det er ingen refusjon av startkontingent og eingangslisens ved sjukdom eller skade.