Engelsk flagg English

Påmelding Storehesten Opp 2018

Følg denne linken for påmelding: https://signup.eqtiming.no/?Event=Storehesten_Gaular_IL.

Merk at du i 2018 må melde deg på innan 1. august for å få t-skjorte.

Prisar for påmelding:

Klasse

Pris til og med 23. august (då stenger nettpåmelding)

Pris ved påmelding til sekretariatet på Sveen

Konkurranse

Kr. 400
(+lisens kr. 50)

Kr. 500
(+lisens kr. 50)

Konkurranse kort

Kr. 300
(+lisens kr. 40)

Kr. 400
(+lisens kr. 50)

Mosjon vaksen
(frå 15 år)

Kr. 150
(+lisens kr. 30)

Kr. 150
(+lisens kr. 30)

Mosjon ungdom 13-14 år

Kr. 100
(+lisens kr. 20)

Kr. 100
(+lisens kr. 20)

Mosjon barn t.o.m 12 år

Kr. 100
(ikkje krav om lisens)

Kr. 100
(ikkje krav om lisens)

Bindande påmelding
- viktig informasjon frå Quick Timing/Storehesten Opp

Påmelding til Storehesten Opp er bindande. Det tyder at det oppstår ei plikt til å betale når du melder deg på. Du vil kome inn i arrangementet sine deltakarlister straks du har meldt deg på, sjølv om påmledinga ikkje er betalt. Om du ikkje vel å betale direkte med visa-/kredittkort, vil du motta ein faktura per epost som må betalast innan 5 dagar. Dersom fakturaen ikkje vert betalt til rett tid, slik at vi må sende purring, vil det verte lagt til eit purregebyr. Det er ingen refusjon av startkontingent og eingangslisens ved sjukdom eller skade.