Engelsk flagg English

SUKSESS MED RULLESKIRENN UNDER STOREHESTEN

Kring 40 deltakarar stilte til start i det første rulleskirennet i samband med Storehesten Opp. Det var god stemning blant løparane, og mange uttalte at det var eit hardt løp i motbakkane oppover mot Berge, men at det var veldig kjekt. Kjekt var det også for arrangøren! Link til resultat hos Skikrinsen i Sogn og Fjordane. Bileter og anna informasjon om løpet finn de på facebook-sida vår.

No ser vi fram til motbakkeløpet Storehesten Opp 22. august, og ynskjer dykk alle ein god sommar så lenge. Vi kjem sjølvsagt tilbake med god informasjon om motbakkeløpet utover sommaren.

God sommar!

STOREHESTEN OPP UTSETT TIL 22.08.2015

Rulleskirennet går som planlagt fredag 26. juni 2015. 

Vi har idag avgjort at vi flyttar motbakkeløpet Storehesten Opp til 22.08.2015. Vi har dei siste dagane gjort fleire synfaringar av løypa, og det ligg framleis svært mykje snø i fjellet. Per idag ligg det snø i heile løypa frå Kårstadskaret til toppen. I toppartiet er det framleis store skavlar på nordsida, også toppen er dekka med snø. Dei store snømengdene gjer til at vi framleis har snøskredfare på nordsida av Storehesten, og vår risikovurdering med omsyn til skredfaren på nordsida av fjellet tilseier at det ikkje er forsvarleg å gjennomføre arrangementet som planlagt 27. juni i år. 

Nokre er førehandspåmelde til løpet. Vi vil ta kontakt med dykk med spørsmål om de vil la påmeldinga stå til 22.08 eller om de ynskjer å få påmeldingsavgifta refundert. Vi stengjer no nettpåmeldinga nokre dagar, men tek den opp igjen når vi har fått formidla informasjon om utsetjinga av arrangementet i media, via epost og i sosiale medier. 

Rulleskirennet går som planlagt fredag 26.06.15 kl. 18.00. Les meir informasjon om løpet her. Påmelding til gaularlangrenn@live.no

Kontaktperson Motbakkeløpet Storehesten Opp: Helge Kårstad, tlf 48020261. 

Kontaktperson Rulleskirenn Storehesten Opp: Anne Lilleaasen, tlf. 48080022. 

RULLESKIRENN FREDAG 26. JUNI

Vi gler oss over å kunne informere om årets nye arrangement, nemleg rulleskirenn frå Sveen (same startplass som motbakkeløpet Storehesten Opp) og i motbakkane oppover mot Berge (som første del av motbakkeløpet). Sekretariat opnar kl 1630, rennet startar kl. 18.00, og det vert premieutdeling kl. 19.30. Stilart er skøyting, og Swenor stiller med ski til alle. Løypelengdene vert tilpassa alder, sjå meir informasjon om løpet, klassar og påmelding her.

VEL MØTT!

RULLESKIRENN FREDAG 26. JUNI

Vi gler oss over å kunne informere om årets nye arrangement, nemleg rulleskirenn frå Sveen (same startplass som motbakkeløpet Storehesten Opp) og i motbakkane oppover mot Berge (som første del av motbakkeløpet). Sekretariat opnar kl 1630, rennet startar kl. 18.00, og det vert premieutdeling kl. 19.30. Stilart er skøyting, og Swenor stiller med ski til alle. Løypelengdene vert tilpassa alder, sjå meir informasjon om løpet, klassar og påmelding her.

VEL MØTT!

OVERSIKT REKORDTIDER - Oppdatert 2014

Konkurranse: John M. Sompol, 1.03.15 (2011) og Heidi Weng, 1.11.53 (2014).

Mosjon med tid frå Stølshaugane: André Haugsbø, 46.40 (2014) og Bodil Ryste, 56.31 (2014). 

REPORTASJAR OG RESULTAT FRÅ 2014

Det vart ein flott dag i fjellet der kring 1000 deltakarar sørga for god stemning i løypa. Ahmet Arslan frå Tyrkia vann herreklassen, medan Heidi Weng gjorde eit kjempeløp og stakk av med både jackpot og rekordpris. Tida vart 1.11.53, vi er imponert.

Bileter frå dagen kan du sjå her.

Reportasjar på www.firda.no - vg.no - nrk.no/sf - langrenn.com

Resultat her.

STOREHESTEN OPP BY AIR

6,54 minuttar reise rundt Storehesten. Takk til Airlift og TV2.
 
Storehesten og Bygstad HD - ei reise i Devonland, Storehesten og Bygstad.