Engelsk flagg English

VELKOMEN TIL  STOREHESTEN OPP 2015

No kan du melde deg på til 2015-utgåva av Storehesten Opp, som går laurdag 27. juni. Vi har to endringar i år: Vi har heva aldersgrensa for barn i mosjonsklassa, slik at ein no betalar barnepris til og med 14 år. Dei som fyller 15 år i år skal registrerast som vaksen. I tillegg har vi endra namn på klassa mosjon med tid, til konkurranse kort løype. Dette er klassa med fellesstart frå Stølshaugane. Hovudløpet, med start på Sveen, går utan endringar. 

Vi presiserer at du skal motta ein epost frå oss med betalingsinfo når du melder deg på, og at du må betale med KID-nr før du vert registrert som påmeld. Dei som deltek i konkurranseklasse og ikkje har teikna heilårslisens, må betale eingongslisens. Sjå informasjon om lisens her


VEL MØTT! 

VELKOMEN TIL  STOREHESTEN OPP 2015

Sett av laurdag 27. juni 2015. Då blir Storehesten Opp arrangert for 10. gang, og vi skal feire 10 års jubileum. Det vil bli ekstra markert !
Påmeldinga til løpet vil ikkje bli opna før i 2015.

OVERSIKT REKORDTIDER - Oppdatert 2014

Konkurranse: John M. Sompol, 1.03.15 (2011) og Heidi Weng, 1.11.53 (2014).

Mosjon med tid frå Stølshaugane: André Haugsbø, 46.40 (2014) og Bodil Ryste, 56.31 (2014). 

REPORTASJAR OG RESULTAT FRÅ 2014

Det vart ein flott dag i fjellet der kring 1000 deltakarar sørga for god stemning i løypa. Ahmet Arslan frå Tyrkia vann herreklassen, medan Heidi Weng gjorde eit kjempeløp og stakk av med både jackpot og rekordpris. Tida vart 1.11.53, vi er imponert.

Bileter frå dagen kan du sjå her.

Reportasjar på www.firda.no - vg.no - nrk.no/sf - langrenn.com

Resultat her.

STOREHESTEN OPP BY AIR

6,54 minuttar reise rundt Storehesten. Takk til Airlift og TV2.
 
Storehesten og Bygstad HD - ei reise i Devonland, Storehesten og Bygstad.